Andělské léčení

 

Jak se léčit s anděly

Andělé mají neomezený čas, energii a zdroje, nic pro ně není nemožné. Můžete požádat o jejich pomoc, jak často budete chtít. Líbí se jim když je zavoláte. Andělé jsou mezi námi, aby nám pomáhali ve všech aspektech našeho života, učili nás a předávali nám svá poselství., že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení.

Požádejte

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme své výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat. Slova, která použijete, nejsou důležitá, protože andělé odpovídají na "modlitbu vašeho srdce", která se skládá z vašich opradvových citů, přání a otázek.

Ať děláme v životě cokoli, naši andělé nás nikdy neopustí. Strážní andělé zajistí, že zůstaneme v bezpečí, budeme šťastni, zdraví a naplníme své životní poslání. Přijímejte pomoc kterou vám nabízejí. Každý máme svého anděla, většina lidí má dva strážné anděly, jeden je hlasitý a smělý, aby zajistil, že budete pracovat v životě tak jak vám určil Bůh. Druhý je tišší a slouží k tomu, abyste se cítili příjemně, a utěšuje vás.

Můžete mít více než dva anděly a je výhoda být obklopen dalšími. Vyvolejte další anděly žádostí, aby vám je Bůh seslal. Proveďte to tak, že buď požádáte anděly přímo, nebo si je představte, jak vás obklopují. Můžete požádat o kolik andělů budete chtít.

Odevzdejte svůj problém

Andělé vaši situaci vyléčí pokud jim bezezbytku odevzdáte svůj problém. Je to, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům.

Věřte

Andělům nemůžeme vnucovat svá vlastní řešení, jak mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším, než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba jen snít. Pamatujte si: Bůh i andělé si přejí, abyste byli šťastní.

Následujte pokyny a vedení

Poté co požádáte své anděly o pomoc, okamžitě pro vás budou pracovat. Poskytnou vám vedení a pokyny, abyste mohli podniknout patřičné kroky a s jejich pomocí spoluvytvářet splnění předmětu své modlitby. Vedení a pokyny jsou nejběžnějšími způsoby, jakými andělé odpovídají na vaše modlitby. Mnoho lidí, kteří se domnívají, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny, ignorují informace, jež dostávají. Božské vedení je opakované, láskyplné, povznášející a vždy nás žádá, abychom zlepšili situací. Může přijít jedním ze čtyř způsobů, nebo jejjich kombinací:

1. Fyzické nebo emocionální. Máte vnitřní pocity, svědění, husí kůži, intuitivní tušení nebo cítíte přítomnost anděla kolem vás. Tyto pocity vás vedou k tomu abyste uskutečnili pozitivní změny, říká se tomu "jasné cítění".

Ti, kdo získají božské vedení pomoci pocitů, bývaji mimořádně citliví na energii, pocity druhých lidí a chemikálie. Způsob jak zvládnout tuto situaci je "zaštítění" - modlitba za duchovní ochranu, neboli vytvoření představy ochranného světla, které vás obklopuje. Nebo "očištění" - požádejte aby vás andělé osvobodili od jakékoliv negativity, kterou by jste během dne mohli pohltit do sebe.

Když požádáte anděly o pomoc či odpověď, všímejte si svých opakujících nebo silných pocitů. Hlavní způsob jak s námi andělé či Bůh mluví, jsou naše pocity. Sledujte jakékoliv pocity, které vás vedou k vykonání pozitivních změn, i když vám mohou připadat nelogické nebo nesouvisející s vaší žádostí k andělům. Pokud si nejste jisti opravdovým vedením, požádejte své anděly o znamení, abyste si pocity ověřili.

2. Vize a sny. V oku mysli vidíte obraz, máte velmi jasnou představu ve snu nebo v bdělém stavu, vidíte třpytivá nebo blikající světla či vidíte v mysli filmy, které vám poskytují informace, říká se tomu "jasnozřivost".

Ti kdo získají božské vedení touto cestou, bývají vizuálně velmi citliví na světlo, barvy a krásu ve fyzickém světě. Cítíte se nejlépe když použijete umělecké a kreativní vyjádření. Představte si, jak jsou vaše přání uskutečňována, což vám pomůže k úspěchu v mnoha oblastech.

Mnoho lidí se domnívá, že jasnozřivost, je vidět anděly vlastníma očima. Zatímco toto se děje jen občas, mnoho lidí vidí anděly jako létající éterické obrazy ve svém oku mysli.

Když požádáte své anděly o pomoc, všímejte si jakýchkoliv představ, které k vám přicházejí na mysl, nebo znamení, jež vidíte svýma očima. Požádejte anděly aby vás vedli krok za krokem k jeho realizaci.

3. Poznání. Znáte věci, aniž máte ponětí, jak jste příslušnou znalost získali. Mluvíte nebo píšete s moudrostí překračující vaše dosavadní znalosti, říká se tomu "jasné poznání".

Příjemci božského vedení "slovy beze slov" obvykle vývají vysoce inteligentní a vládnou analytickými schopnostmi. Jestliže jste orientováni na přemýšlení, odpovědi by mohli přijít formou jasné myšlenky, která vás bude nabádat, abyste otevřeli podnik, napsali knihu, něco vynalezli...

Když dosáhnete zjevení a představ, vyhněte se chybě a nemyslete, že je to běžná znalost, nebo něco co ví každý. Věřte, že můžete probudit váš božský dar a přivézt jej k přinášení plodů. Požádejte anděly, aby vám dali radu a sebedůvěru, abyste to zvládli.

4. Slova a zvuky. Při probuzení slyšíte volat své jméno, slyšíte tóny nebeské hudby, zaslechli jste rozhovor, který se vám zdá jako ušitý na vás, slyšíte v jednom uchu zvonění vysokého tónu, nebo v hlavě či v rádiu slyšíte píseň co má pro vás zvláštní význam. Tomu se říká "jasné slyšení".

Ti, kdo přijímají božské vedení jako slova, jsou velmi citliví na hluk a zvuk. Jestliže jste posluchačem, skutečně uslyšíte hlas ve své hlavě nebo těsně u ucha. Andělé vždy používají pozitivní a povznášející slova a zní to, jako by k vám mluvil někdo jiný.

Můžete rovněž slyšet vysoký tón zvonění v jednom uchu, což je způsob, jakým vám andělé posílají prospěšnou informaci a energii. Jestliže je zvonění nepříjemné, požádejte své anděly, aby snížili hlasitost tónu.

Jakmile příjmete poselství, která vás žádají, abyste vykonali pozitivní čin, je důležité splnit je. V situaci nouze nebo naléhavé chvíli andělé mluví hlasitým, věcným způsobem.

Andělé i Bůh vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Stvořitele, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.

Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.

 

 

Bílé světlo a barevná ochrana

Nádherným způsobem, jak zajistit bezpečnost a stabilitu vašeho domova i majetku je, obklopovat je „bílým světlem“. Bílé světlo - andělská energie, která má vlastní životní sílu a inteligenci. Zahalíte-li sami sebe nebo svůj majetek bílým světlem, vztyčujete kolem sebe účinný ochranný štít.

Pokud vám nebo k předmětu zahalenému bílým světlem přistoupí člověk s nekalými úmysly, nebude vám moci jakkoli uškodit. Bude přinucen nechat vás i vaše věci na pokoji, aniž by chápal, proč se tak stalo. Je dokonce možné, že vás tento člověk ani neuvidí, jakoby bílé světlo způsobilo, že předměty jím zahalené jsou pro osoby s negativními úmysly neviditelné.

Zahalit sebe, milované lidi nebo předměty bílým světlem je jednoduché. Pokud se v noci budíte strachem ze zlodějů, nebo požáru, požádejte anděly o pomoc a budete spát jako dudci. Stačí si představit váš dům zahalený bílým světlem. Poté si představte, že u každých dveří hlídá jeden velký anděl strážný (můžou hlídat i všechna okna). S bílým světlem a strážnými anděly střežícími vás i váš dům bude váš spánek hluboký a klidný.

Bílým světlem můžete zahalit i své děti a další milované osoby, a poskytnout jim tak duchovní ochranu. Já sama obklopuji tímto světlem i vůz nebo letadlo, kterým cestuji. Často také žádám o další anděly, aby doprovázeli a ochraňovali můj automobil.

Zahalujte se bílým světlem i tehdy, vstupujete-li do míst, kde je cítit jakákoli forma negativity nebo přízemní způsob myšlení. Pokud jste jasnocítící (také se tomu říká empatie, intuice nebo citlivost), mohli byste být náchylní k nasávání negativní energie z takovéhoto prostředí. Jasnocítící lidé si většinou naléhavě uvědomují pocity ostatních a moholehce vstřebat negativitu, kterou tito lidé vyzařují. Výsledkem je, že se jasnocítícíu člověk může často cítit vyčerpaný nebo sklíčený.

Jako ochranu před těmito negativními emocemi si můžete představit, že vás zahaluje trojitá vrstva světla: první je vrstva bílého světla, následuje druhá vrstva smaragdově zeleného léčivého světla, a po ní vrstva světla fialového. Třetí vrstva slouží jako nárazník, odrážející jakékoli negativní vlivy.

Andělé také říkají, že jasnocítící lidé musí pravidelně chodit do přírody. Podle andělů plní příroda roli „pohlcovače kouře“ a odstraňuje negativní energie, které citliví lidé přejímají. Andělé důrazně doporučují, aby si tito lidé pěstovali poblíž postele pokojové rostliny, zvláště ty s širokými listy, například pothos nebo filodendron. Rostliny absorbují škodlivé usazeniny a negativitu, podobně jako ze vzduchu odstraňují oxid uhelnatý.

Ochranný štít a psychycká ochrana

Vytvořit si ochranný energetický štít znamená, že jste obaleni neproniknutelnou vrstvou světla. Světlo je andělskou substancí. Je to živoucí, milující entita, obdařená inteligencí, která vás obejme a chrání, jestliže ji zavoláte na pomoc. Není třeba mít obavy. Toto světlo je vždy božským Světlem našeho Stvořitele. Temné síly k tomuto světlu nemají přístup a proto s ním nemohou jakkoliv nakládat (kromě toho, i kdyby mohly, tak by nechtěli). To znamená, že se nemůže stát, že byste nešťastnou náhodou na svou ochranu přivolali nízké síly. Můžete zvolit různé barvy světla podle toho, proti čemu se chcete chránit.

Je důležité, abyste se energeticky zaštítili pro případ jakékoli situace, kdy přicházíte do styku s nižšími energiemi, ať už je to na nějakém veřejném místě nebo v blízkosti lidí nemocných či zlých. Platí to zejména u senzitivních jedinců, kteří mají tendenci vstřebávat do sebe energii druhých.

Abyste se ochránili, stačí představit si v myšlenkách nebo vizuálně, jak vás cele obklopuje světlo určité barvy, kterou si zvolíte. Do ochranného štítu ze světla můžete zahalit také jiné lidi nebo objekty, jako jsou třeba kola nebo domy. Štíty se obnosí, je proto nutné je obnovovat přibližně každých dvanáct hodin.

V závislosti na situaci, v níž se nacházíte, si zde můžete vybrat konkrétní barvu:

  • Bílé světlo: Přivolává anděly, kteří vás obklopí a bdí nad vámi. Skrze jejich ochranu k vám nemůže nic zlého proniknout. Účinná ochrana proti zločinnosti nebo psychickému útoku. Povolejte kolem sebe ještě další pomocné anděly.
  • Růžové světlo: Růžové světlo šíří vibraci lásky vůči všem, s nimiž mluvíte a současně naplňuje touto milující energií i vaše nitro. Růžový štít chrání proti negativitě. Je účinný v situacích, kdy jsou kolem vás negativně zaměření, věčně si stěžující nebo pomlouvační lidé, neboť růžový štít pronikne pouze láska.

  • Zelené světlo: Představte si, že jste obklopeni smaragdově zeleným světlem, kdykoliv cítíte, že ve vašem fyzickém těle nastala nerovnováha. Toto světlo má na tělo léčivý účinek. Záštita fyzického léčení. Zeleným ochranným štítem vybavte člověka, který je poraněný nebo nemocný.

  • Purpurové světlo: Zvyšuje duchovní vibrace duše. Pomůže vám nejen pozvednout se nad problémy, které vás tíží, ale i navázat spojení s božským vedením ve vaší duši. Psychická ochrana. Štít proti psychických útokům a entitám.

  • Duhové světlo: Představujte si, že jste oděni do pláště z pruhů duhy. Tato vizualizace podpoří vaši schopnost uzdravovat sebe sama i druhé.

  • Zrcadlová koule: Ve všech případech, kdy se cítíte zranitelní, nebo jsou-li vaše čakry otevřené a očištěné a hrozí vám působení hrubých energií (jako třeba v davu neznámých lidí).
  • Olověný štít: Štít proti negativitě, který se používá v mezních situacích, kdykoli předpokládáte nějaký střet, nebo se cítíte výjimečně zranitelní či otevření. Představte si vizuálně anebo pocitově, jak vás cele obklopuje lehký olověný plát, kterým nic nemůže proniknout.
  • Trojnásobná ochrana: Vezměte si tři nebo více barev a vrstvěte je jednu po druhé kolem sebe pro dokonalou ochranu.