Mandaly

Co je mandala

 slovo pocházející ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, znamená kruh, oblouk, magický oblouk.

Do našeho jazyka toto slovo přinesl psycholog C. G. Jung. Dá se říci, že tak spojil východní filosofii se západní psychologií. Ve své podstatě a nejužším významu znamená "mandala" kruhový obrazec se středem, z něhož (či do něhož) směřují symetricky uspořádané tvary. Mandala však nemusí být pouze kruh, jak ukazují např. indické jantary – kruh ve čtverci (spojení božského s pozemským).

Dá se říci, že mandala obklopuje člověka od nepaměti. Vyskytují se ve všech dobách, ve všech kulturách a ve všech zeměpisných šířkách. Nejedná se tedy o nic nového pod sluncem – vždyť i slunce, hvězdy, Země… to vše je mandala. Jednoho dne mi svitlo a začala jsem vidět mandalu úplně ve všem. Celá naše bytost je jedna a zároveň miliony mandal. Naše buňky, naše dna, naše oko, všechny naše orgány, mozek...to vše je dokonalá mandala. Když jdu dál, tak i kapka vody je mandala - a představte si potom celé oceány...hory, kameny - z čeho jsou? Stavební prvek je zrnko písku, krystal a co je krystal - dokonalá mandala. Květiny, křídla vášek, motýlů a celá jejich podstata, i to je dokonalá mandala. No a když půjdu úplně do důsledku, do středu, tak stavebním prvkem celé naší Země je atom....můžete si odpovědět....Cítíte tu dokonalou Jednotu?

Působení mandal....

Už mnohé staré národy věděly o síle schované ve středu mandaly a uměly ji využít. I my dnes můžeme využít této zvláštní síly a to jak při vytváření mandaly, tak při relaxaci s hotovou mandalou. Účinky malování a koncentrace na barvu známe všichni z dětsví, z omalovánek. Mandala může být takovými omalovánkami pro děti i pro dospělé. Díky svému uspořádání kolem středu se však může stát i něčím víc než pouhou relaxací s pastelkou. Může být terapeutickým nástrojem, prostředkem k poznání sebe sama, pomocníkem na cestě do našeho středu – do místa, kde vládne klid, harmonie a láska.


Návod k použití mandal 1.  

  • Uvolněte se a plynule dýchejte
  • Přečtěte si název mandaly. Nechte slovo, jež v sobě nese základní energii
   vysílanou mandalou, působit a vezměte si k srdci jeho poselství jako odkaz,
   který k vám může přijít skrze působení obrazu mandaly.

 2. Postupujte stejně jako v bodě 1. Nechte však na sebe působit pouze mandalu,
  její obraz, barvy, vyzařování, vibrace, energii. Vyhražte si na tuto duchovní
  činnost dostatek času a provádějte ji v chráněném, ničím nerušeném prostoru. U
  obrazů mandal je zapotřebí zůstat co nejdéle.
      S jejich pomocí se
  totiž může do vědomí integrovat žádoucí obsah nevědomí. Vědomí tímto způsobem
  dosáhne úrovně odpovídající vašemu momentálnímu spirituálnímu vývojovému
  stupni.
   
  Cílem tohoto postupu je navázat kontakt mezi hlubšími
  vrstvami nevědomí a úrovněmi vědomí, které nevědomí většinou předběhne, čímž se
  naruší jejich kontakt a dojde k disharmonii.
 3. Postup je opět stejný jako v prvním případě. 
  Tentokrát se však
  snažte zaměřit prostřednictvím obrazu vybrané mandaly na tu část své vlastní
  osobnosti, kterou jste vytěsnili a odsoudili k dočasnému (někdy značně dlouhému)
  zapomnění. V mandale se totiž s velkou pravděpodobností setkáte s obrazem svého
  bytostného Já, se svou úplnou osobností včetně jejích potlačených a odmítnutých
  stránek. Skrze mandalu se můžete vydat na prastarou cestu, "posvátnou", sakrální
  cestu k nalezení sebe sama a své celistvosti. Někdy se vám může stát, že při
  tomto druhu práce s mandalou v meditaci pocítíte nějaké nepříjemné emoce či
  zvláštní zkušenosti. Nepotlačujte je, odvažte se jimi projít. Výsledek v každém
  případě stojí za to. 
  Velmi důležitá je přitom absolutní důvěra,
  poctivost a upřímnost k sobě samému.
 4. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, ať již fyzické nebo psychické, či
  toužíte pomoci někomu ze svých blízkých, nechte na sebe působit obrazy mandal
  (případně nechte projít touto cestou dotyčnou osobu). Nakonec si z nich vyberte
  tu, která vás nejvíce oslovuje a po ní tu, která se vám líbí nejméně anebo vás
  dokonce něčím odpuzuje.

  • Mandalu, která vás přitáhla, nechte na sebe působit všemi možnými
   způsoby: můžete energetizovat vodu ve sklenici položené na obrazu mandaly, nosit
   ji u sebe, položit si ji před sebe na pracovní stůl, dát si ji pod polštář atd.

  • Mandalu, která se vám líbila ze všech nejméně, prozkoumejte ještě pozorněji.
   Nechte ji na sebe působit a položte si následující otázky: Co mi na této mandale
   vadí? Připomíná mi něco, co popírám nebo odmítám? Pozor: konfrontace s
   negativním obsahem vašeho podvědomí může být intenzivní a bolestná.
  • Zážitek s účinkem a sílou mandaly je hlubokou vnitřní zkušenosti, která je
   jedním z kroků na cestě duševního růstu, zrání osobnosti a prohlubováni kontaktu
   s nadvědomými úrovněmi bytí. 
   A tim nejenom k uzdraveni těla, ale i duše.....