Andělé

KDO JSOU...

Andělé jsou " světelné bytosti ", jejich tělem je tedy samotné Světlo. Jejich posláním je vést k dobru. Anděl nás vždy a všude provází. Láska andělů k nám je čistá, silná a nežistná. Anděle však o pomoc MUSÍME POŽÁDAT! Andělé do našeho života nemohou jinak vstoupit nebo nám případně pomoci, pokud je k tomu nevyzveme. Oni respektují naši svobodnou vůli. Dovolte konečně andělům, aby vstoupili do vašeho života a zažívejte zázraky.

KDYŽ ROZEZNÁTE PŘÍTOMNOST ANDĚLŮ KOLEM SEBE,

MŮŽE TO BÝT STEJNÝ POCIT, JAKO KDYŽ VYJDETE ZE STÍNU

DO SLUNEČNÉHO TEPLA. NAJEDNOU CÍTÍTE PODPORU,

KTERÁ PŘICHÁZÍ OD NĚKOHO, KDO SI UDĚLÁ ČAS

DOHLÍŽET JEN A JEN NA VÁS.

ANDĚLÉ JSOU JAKO DOBŘÍ PŘÁTELÉ,

KTEŘÍ JDOU SPÁT JAKO POSLEDNÍ, RÁNO VSTÁVAJÍ PRVNÍ,

POSLOUCHAJÍ VÍC, NEŽ MLUVÍ A DÁVAJÍ VÍC, NEŽ BEROU.

BEZ OHLEDU NA TO, JAK SE CÍTÍTE OSAMĚLÍ,

ZJISTÍTE, ŽE NA SVÉ POUTI NEJSTE SAMI.

VE CHVÍLÍCH NEJHLUBŠÍ ÚZKOSTI VÁS ČASTO

ZE VŠECH STRAN ZAKRÝVAJÍ ANDĚLSKÁ KŘÍDLA.

ANDĚLÉ NEUSTÁLE KRÁČÍ PO NAŠEM BOKU.

MILUJÍ NÁS, DĚJ SE, CO DĚJ. BŮH NÁM JE POSLAL Z LÁSKY

JAKO SVOU PRODLOUŽENOU RUKU.