Andělé

 

KDO JSOU...

Andělé jsou " světelné bytosti ", jejich tělem je tedy samotné Světlo. Jejich posláním je být po našem boku po celý náš život. Jsou to poslové. Jsou neustále s námi ať už na ně věříme, či nikoliv. Ať už je cítíme, vidíme, hovoříme s nimi nebo ne….Každá lidská bytost má po celý svůj život svého osobního anděla. Já jich vidím vždy mnohem víc, takže si myslím, že jich kolem sebe máme spoustu. A na požádání – zavolání k nám přichází archandělé a jiné světelné bytosti. Jejich posláním je k nám vysílat tu nejryzejší lásku, která je čistá, hluboká, nezištná. Nikdy nás nesoudí, nekárají a vždy k nám cítí pochopení, hluboký respekt a lásku, kterou můžete i slyšet v podobě nádherných tónů nebo písní. Nezasahují však do našich rozhodnutí. Varují nás. Vždy to nějak pocítíme. Mrazením, vánkem, nacházíme peříčka, promlouvají k nám ve snech, vidíme číselné posloupnosti… uslyšíme velmi silně v rádiu nebo TV nějaké poselství, nebo uslyšíme nějaký rozhovor, kde opět ucítíme, že je to poselství pro nás. Těch metod, jak s námi hovoří je spousta. Můžeme se k nim modlit, žádat je o pomoc, radu, ochranu.

Nabádají mě, abych vám sdělila, abyste je brali, jako běžnou součást života. Denně k nim promlouvejte, odevzdávejte zátěže, se kterými si nevíte rady. Jsou tu pro vás. Respektují vaši svobodnou vůli. Jsou velmi šťastni a opěvují vás vždy, když na ně jen pomyslíte. V tuto dobu obzvlášť vás prosí, odevzdávejte jim vaše strachy, které velmi silně vnímají. Jsou s vámi propojení a vše, co prožíváte prožívají s vámi. Jen tyto pocity, tuto energii samovolně nemohou proměnit v lásku, volnost, blaženost….čekají na vás. Vaši modlitbu, prosbu…. Sdělují vám, že svět duchovní, světelný, váš niterný svět je mnohem reálnější než realita, kterou zažíváte nyní a myslíte si, že to je ta jediná skutečnost. Vaše myšlenka hýbe vesmírem. Bez ní by se nepohnulo, nezrealizovalo vůbec nic. Říkají, že za vším, co existuje v té „naší“ realitě stojí náš niterný svět. Naše vize, nápady, projekty, sny… spolupracují s námi, našeptávají, jsou součástí všech těchto monumentálních staveb, výtvorů, které máme k užitku.

MILUJÍ VÁS.

 

KDYŽ ROZEZNÁTE PŘÍTOMNOST ANDĚLŮ KOLEM SEBE,

MŮŽE TO BÝT STEJNÝ POCIT, JAKO KDYŽ VYJDETE ZE STÍNU

DO SLUNEČNÉHO TEPLA. NAJEDNOU CÍTÍTE PODPORU,

KTERÁ PŘICHÁZÍ OD NĚKOHO, KDO SI UDĚLÁ ČAS

DOHLÍŽET JEN A JEN NA VÁS.

ANDĚLÉ JSOU JAKO DOBŘÍ PŘÁTELÉ,

KTEŘÍ JDOU SPÁT JAKO POSLEDNÍ, RÁNO VSTÁVAJÍ PRVNÍ,

POSLOUCHAJÍ VÍC, NEŽ MLUVÍ A DÁVAJÍ VÍC, NEŽ BEROU.

BEZ OHLEDU NA TO, JAK SE CÍTÍTE OSAMĚLÍ,

ZJISTÍTE, ŽE NA SVÉ POUTI NEJSTE SAMI.

VE CHVÍLÍCH NEJHLUBŠÍ ÚZKOSTI VÁS ČASTO

ZE VŠECH STRAN ZAKRÝVAJÍ ANDĚLSKÁ KŘÍDLA.

ANDĚLÉ NEUSTÁLE KRÁČÍ PO NAŠEM BOKU.

MILUJÍ NÁS, DĚJ SE, CO DĚJ. BŮH NÁM JE POSLAL Z LÁSKY

JAKO SVOU PRODLOUŽENOU RUKU.