Afirmace a léčivé mantry

Co je afirmace?

Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení.

Každým okamžikem dne se o něčem ujišťujeme a v duchu každý z nás používá slovní spojení, kterými sám sebe, svůj vzhled, náladu a své činy hodnotí. Většinu času si ani neuvědomíme, co vše nám probíhá hlavou a kolikrát denně se častujeme ne moc lichotivými poznámkami. Tím, že si to neuvědomujeme – děje se to na nevědomé úrovni, tak pracuje většinu času náš mozek. Přehrává jako nahrávku stále dokola ty stejné myšlenky, výrazy, sebekritiky, programy, aniž bychom je zaregistrovaly. Pokud chceme afirmovat, tzn. měnit naše podvědomé programy- naše nastavení je dobré si opakující se myšlenky, stavy, nálady nejdříve UVĚDOMIT a tím je zastavit. Teprve pak můžeme naše zarytá nastavení měnit. Může se to zdát mnohdy pracné a nesmyslné, když se nějak cítím a mám si říkat opat. Jenže takto se nic nestane. Pokud budu neustále čekat, že mě někdo tak říkajíc nahodí a já opět nějakou dobu budu fungovat….jsem odkázán být závislí na okolí. Jenže takto se to nyní opravdu děje. Proto nás tak snadno emočně ovlivňují názory a chování okolí. Jsme v pasti. Jistě, někdy se tomu nelze vyhnout a poukazuje to na náš emoční blok, který máme v sobě. Naše okolí je naším zrcadlem. A tito lidé, kteří s námi tzv. emočně cloumají poukazují na naše nitro. Ne oni, ale já reaguji. Ve mně to vře, a proto jen si potřebuji opět uvědomit a přijmout pravdu v sobě. Mnohdy stačí i to, ale je dobré ji nějakým způsobem pustit, odpustit, rozpustit a nebo poprosit o pomoc světelné bytosti, vědomí, Boha….Nebo požádat o pomoc, vždy je cesta. Jak se začne má vnitřní nádoba čistit a „voda“ v ní bude mnohem lépe nasávat nové mému tělu, mysli a mému vědomí prospěšnější a uzdravující afirmace.

 

Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Jak ta pozitivní, tak bohužel i ta negativní. No a co zasejete, tak to také sklidíte....!

Proto je zde pár těch, které je dobré zasévat do svého srdce.

 

LÁSKA, JE VŠE, CO EXISTUJE! 

JSEM TVŮRČÍ. NEUSTÁLE NALÉZÁM NOVÉ POHLEDY NA SVĚT A HLUBŠÍ UVĚDOMĚNÍ.

PRVNÍM KROKEM KE ZMĚNĚ A UZDAVENÍ JE UVĚDOMĚNÍ. KAŽDÝ DEN SE STÁVÁM UVĚDOMĚLEJŠÍ.

JSEM SVOBODNÁ SMÝŠLEJÍCÍ BYTOST. ZBAVUJI SE STARÝCH POSTOJŮ A ZVYKŮ.

JSEM SE SEBOU SPOKOJENÁ A RADOSTNĚ KRÁČÍM ŽIVOTEM.

MYSLÍM POZITIVNĚ A ŽIVOT MĚ OBDAROVÁVÁ KRÁSNÝMI ZÁŽITKY. ZASLOUŽÍM SI JE.

MÉ TĚLO ZRCADLÍ STAV MÉ MYSLI. JSEM ZDRAVÁ, CELISTVÁ A DOKONALÁ.

MILUJI SE TAKOVÁ, JAKÁ PRÁVĚ TEĎ JSEM.

SVOBODNĚ VYJADŘUJI SVÉ EMOCE.

VNÍMÁM SAMA SEBE JAKO ZÁŘIVOU, MOUDROU A PŘEKRÁSNOU BYTOST. MILUJI VŠE, CO SE MNOU SOUVÍSÍ.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SE MI NABÍZEJÍ NOVÉ, ÚŽASNÉ PŘÍLEŽITOSTI. NEBRÁNÍM SE TOMU, CO KE MNĚ PŘICHÁZÍ.

PŘIJÍMÁM A OCEŇUJI ŽIVOT PLNÝ HOJNOSTI, JENŽ MI VESMÍR NABÍZÍ.

JSEM SPOKOJENÁ S TÍM, CO DĚLÁM. JSEM SKVĚLÁ PRÁVĚ TAKOVÁ, JAKÁ JSEM.

ŽÍT SVŮJ ŽIVOT SVOBODNĚ A NAPLNO JE MÉ PŘIROZENÉ PRÁVO.

LIDÉ JEŽ POTKÁVÁM, MI NASTAVUJÍ ZRCADLO. MŮJ SVĚT JE BEZPEČNÝ A PŘÁTELSKÝ.

DNEŠNÍ DEN JE ODRAZOVÝ MŮSTEK K HLUBŠÍMU UVĚDOMĚNÍ A VĚTŠÍ BLAŽENOSTI.

RADOSTNĚ A S LEHKOSTÍ PLUJI ŽIVOTEM.

JSEM HRDÁ NA TO, ŽE SE DOKÁŽU SNADNO PŘIZPŮSOBIT TOKU I PŘEKÁŽKÁM ŽIVOTA.

PŘEKONÁVÁM OMEZENÍ SVÉ RODINY A ŽIJI SE SVŮJ ŽIVOT. TEĎ JE ŘADA NA MNĚ.

OSVOBOZUJI SEBE I VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ OD BOLESTNÉ MINULOSTI.

MÉ TĚLO CHCE BÝT VITÁLNÍ A ZDRAVÉ. POHYB MI PŘINÁŠÍ RADOST.

DOVOLUJI SI MYSLET VELKORYSE. MÁM SVOU MYSL POD KONTROLOU.

ZBAVUJI SE VEŠKERÉ BOLESTI A ZLOSTI.

PRIJÍMÁM VŠE S NADHLEDEM, MOUDROSTÍ A LÁSKOU.

RADUJI SE ZE ŽIVOTA (I ZE SEBE) A NIC ANI NIKDO MĚ JIŽ NEMŮŽE URAZIT NEBO ZRANIT.

NADŠENĚ A LÁSKYPLNÉ PODPORUJI SEBE SAMA.

LÁSKYPLNĚ NASLOUCHÁM SVÉMU TĚLU, JEŽ JE ZTĚLESNĚNÍM DOKONALÉHO ZDRAVÍ.

ŽIVOT JE KRÁSNÝ A BEZPEČNÝ. PŘITAHUJI JEN TO, CO JE PRO MĚ DOBRÉ.

MÉ SRDCE JE OTEVŘENÉ A MÁ SLOVA JSOU LASKAVÁ.

SNADNO A LEHCE SE ZVAVUJI TOHO, CO UŽ NEPOTŘEBUJI.

SNADNO PŘIJÍMÁM NOVÉ ZÁŽITKY I PŘÍLEŽITOSTI.

ZAČÍNÁ NOVÝ DEN A STJNĚ NOVÁ JSEM I JÁ.

V MÉM ŽIVOTĚ SE VŠE DĚJE VE SPRÁVNÝ ČAS A NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ.

KAŽDÁ ZKUŠENOST JE PŘÍLEŽITOSTÍ K RŮSTU.

VYJADŘOVAT SVÉ EMOCE JE ZDRAVÉ. JE PRO MĚ BEZPEČNÉ BÝT CITLIVÁ.

OTEVÍRÁM SVÉ VĚDOMÍ VŠEM ÚŽASNÝM MOŽNOSTEM ŽIVOTA.

 

AFIRMACE BOHATSTVÍ

Pár příkladů afirmací bohatství a blahobytu.

Jsem vděčný za své příjmy a za hojnost, které se mi dostává.

Peníze se ke mně hrnou ze všech stran, z různých zdrojů a v ohromném množství.

Žiji v luxusu a nadbytku!

Dostávám více, než stačím utratit!

Pravidelně odkládám více než 20% svých příjmů.

Bůh se o mne stará a jeho bohatství se projevuje v mém životě.

Mám úžasné nápady a vlastní podnikání s pohádkovými příjmy

Jsem milionář!

Jsem finanční magnát!

Mám dům svých snů.

Mám luxusní automobil.

Pravidelně daruji na charitu.

Jsem štědrý a prostředky používám pro dobro své i ostatních lidí.

Jsem magnet na peníze!

 

AFIRMACE ZDRAVÍ

Několik příkladů afirmací zdraví a fyzické kondice

Každá buňka, každý sval, každý nerv mého těla se obnovuje, čistí a uzdravuje. Vyzařuje ze mne zdraví, síla a nadšení.

Vyzařuje ze mne zdraví, síla a nadšení!

Jsem charismatický, vyrovnaný, šťastný a nadšený mladý muž! (mladá žena)

Jsem zcela zdravý, silný a plný energie!

Jsem ve vynikající kondici a mám dokonalou postavu.

Mám skvělou imunitu.

Jsem dokonale zdravý.

Prožívám svůj život s opravdovou vášní.

Miluji život a prožívám naplno každý jeho okamžik!

Děj se vůle Boží k mé nejvyšší spokojenosti.

A tak se staň.

Amen.