Automatická kresba

 

 

Co je automatická kresba ?

Automatická kresba nám slouží k sebepoznávání. AK může být vaším osobním terapeutem - pokud jí to dovolíte.
Touto formou dostáváme zprávy o  naší přirozené individualitě, a následně můžeme změnit své
chybné programy, zharmonizovat své tělo - energii kterou vyzařujeme.


Automatická kresba je intuitivní rozvinutý pohyb kreslící ruky. Je to rozhovor s naším nitrem. Proto rozum stranou a nehodnotit zda se mi kresba povedla nebo ne. Je to jako byste kritizovali, zda se mi  tento vykreslený strach nebo radost povedla.
Slouží k diagnóze i terapii. Kresba nám umožňuje získat cenné informace z našeho
podvědomí, ale také získat pro daný problém intuitivní odpověď.

Kresbou (tvarem, dynamikou a barevností) lze intuitivně v mimosmyslovém
vnímání přenést problém na papír v reálné podobě a s nadhledem pak nalézt cestu
k řešení. 
Kresba uvolňuje a čistí vaše nitro od problémů a nevyřešených situací a přináší úlevu a osvobození.                                            
Ale pozor! Kresba nemocného člověka bývá často nositelem informace o tomto člověku
a působí dlouhou dobu jako bio rezonátor. Proto je dobré kresbu tvořenou v
nemoci, vzteku nebo žalu zničit
. Já proto věřím, že obrazy, i když krásné,
které tvořili slavní umělci ve svých životních krizových situacích, mohou
vyzařovat ne příliš pozitivní vibrace energií, a proto bych určitě zvažovala
jejich umístění ve svém domově!

Může se také provádět LÉČBA kresbou, tzn. vyjádřit problém nebo nemoc
symbolickou kresbou (tvarem, barvou) a pak to tzv. "přečmárat,
přebarvit" - neboli nakreslit bio rezonátor na uzdravení nemoci, strachu,
vzteku a pro nás tzv. "neřešitelného problému".

Jak je možné, že touto metodou lze vůbec něco nakreslit?

Tuto otázku také často slýchám. Jak je to možné a kde se vlastně ty informace berou? Někdy
je dosti problematické na tyto dotazy poskytnout takovou odpověď, aby člověk,
zvyklý na realistické myšlení, tyto skutečnosti akceptoval. Představme si, že
nad námi v určité výši proudí jakési energetické pole, obsahující veškeré
informace od vzniku lidstva a možná i vesmíru, a že jsou lidé, kteří mají
vysoký stupeň citlivosti, a proto jsou schopni tyto informace používat. Činí tak
intuitivně přes svůj, jak se říká šestý smysl, ale je to asi jeden z mnoha
dalších senzorů, jimiž jsme schopni disponovat. Chápu, že tato odpověď si
příliš zahrává s únosnou mírou fantazie, ale dejme tomu, že to tak je. Vezměte
si jako příklad hudební nadání. Také u něho jakákoliv přesná racionální
definice chybí. Můžeme tedy pouze konstatovat, že je to vrozená dispozice
jedince.

 

 

Jakým způsobem se tato kresba provádí?

V podstatě každý, kdo se touto metodou zabývá, má svůj vlastní styl a systém, který mu vyhovuje
a umožňuje mu dosahovat co možná nejpřesnějších výsledků.

Ovšem závěry, ke kterým by měli všichni dospět, by se neměly
příliš lišit. Záleží na jejich duchovní úrovni a také na míře talentu.
V praxi to ovšem znamená zhotovit velké množství kreseb s následným ověřením.

 

Možnosti využití automatické kresby:

• v psychoterapii k vykreslení psychického problému

• k odstranění psychických zábran a bloků

• k vykreslení energetických poruch čaker a aury

• k vykreslení energetických poruch ovlivňující poškození jednotlivých lidských orgánů

• k určení patogenních zón

• k vykreslení toků energie v mezilidských vztazích

• k přenesení negace zevnitř ven

• k volnějšímu kreslení, k výraznějšímu využití pravé mozkové hemisféry, uvolnění tvůrčích sil, k vyjádření emocí a pocitů ( radost,     láska.....)

• ke kreslení mandal a energetických a léčivých obrazů