Automatická kresba

 

 

Co je automatická kresba ?

Automatická kresba nám slouží k sebepoznávání. AK může být vaším osobním terapeutem - pokud jí to dovolíte.
Touto formou dostáváme zprávy o naší přirozené individualitě, a následně můžeme změnit své
chybné programy, zharmonizovat své tělo - energii kterou vyzařujeme.

Automatická kresba je intuitivní rozvinutý pohyb kreslící ruky. Je to rozhovor s naším nitrem. Proto rozum stranou a nehodnotit, zda se mi kresba povedla nebo ne. Je to jako byste kritizovali, zda se mi, tento vykreslený strach nebo radost povedla.
Slouží k diagnóze i terapii. Kresba nám umožňuje získat cenné informace z našeho
podvědomí, ale také získat pro daný problém intuitivní odpověď.

Kresbou (tvarem, dynamikou a barevností) lze intuitivně v mimosmyslovém
vnímání přenést problém na papír v reálné podobě a s nadhledem pak nalézt cestu
k řešení. 
Kresba uvolňuje a čistí vaše nitro od problémů a nevyřešených situací a přináší úlevu a osvobození.                                            
Ale pozor! Kresba nemocného člověka bývá často nositelem informace o tomto člověku
a působí dlouhou dobu jako bio rezonátor. Proto je dobré kresbu tvořenou v
nemoci, vzteku nebo žalu zničit
. Já proto věřím, že obrazy, i když krásné,
které tvořili slavní umělci ve svých životních krizových situacích, mohou
vyzařovat ne příliš pozitivní vibrace energií, a proto bych určitě zvažovala
jejich umístění ve svém domově! Je dobré nechat na sebe obraz nějakou dobu působit a pozorovat, jak se cítíte v jeho přítomnosti. Podle toho vybírat.

Může se také provádět LÉČBA kresbou, tzn. vyjádřit problém nebo nemoc
symbolickou kresbou (tvarem, barvou) a pak to tzv. "přečmárat,
přebarvit" - neboli nakreslit bio rezonátor na uzdravení nemoci, strachu,
vzteku a pro nás tzv. "neřešitelného problému".

Jak je možné, že touto metodou lze vůbec něco nakreslit?

Tuto otázku také často slýchám. Jak je to možné a kde se vlastně ty informace berou? Někdy
je dosti problematické na tyto dotazy poskytnout takovou odpověď, aby člověk,
zvyklý na realistické myšlení, tyto skutečnosti akceptoval. Představme si, že jsme součástí jakéhosi energetického pole, obsahující veškeré
informace od vzniku lidstva a možná i vesmíru, a že jsou lidé, kteří mají
vysoký stupeň citlivosti, a proto jsou schopni tyto informace používat. Činí tak
intuitivně přes svůj, jak se říká šestý smysl, ale je to asi jeden z mnoha
dalších senzorů, jimiž jsme schopni disponovat. Chápu, že tato odpověď si
příliš zahrává s únosnou mírou fantazie, ale dejme tomu, že to tak je. Vezměte
si jako příklad hudební nadání. Také u něho jakákoliv přesná racionální
definice chybí. Můžeme tedy pouze konstatovat, že je to vrozená dispozice
jedince.

 

 

Jakým způsobem se tato kresba provádí?

V podstatě každý, kdo se touto metodou zabývá, má svůj vlastní styl a systém, který mu vyhovuje
a umožňuje mu dosahovat co možná nejpřesnějších výsledků.

Ovšem závěry, ke kterým by měli všichni dospět, by se neměly
příliš lišit. Záleží na jejich duchovní úrovni a také na míře talentu.
V praxi to ovšem znamená zhotovit velké množství kreseb s následným ověřením.

Já osobně jsem několik let v kresbě číst neuměla. Jen jsem se řídila svými pocity. Až po delší době jsem začala vnímat pomocí kresby, kde zrovna v těle jsem. V jakém orgánu, kolik je v něm nahromaděné energie a jaké…. A velmi pomalu a postupně jsem tyto informace nechala na sebe působit. Vše jsem testovala na sobě a až po dlouhé době jsem si troufala, tzv. vykreslovat bloky, bolesti i svému nejbližšímu okolí. Úleva je okamžitá. Jen někdy se může vrátit, protože vše souvisí se vším. Pokud v bolesti je záměr – byť nevědomí, např. z důvodu přitažení pozornosti, víc o mě pečují, mají mě radši, když mi něco je a těch důvodů je spoustu….bolest je jednoduše vrátí. Mám ji jako manipulační nástroj. I když říkáme, že se chceme uzdravit nebo si moc přejeme, aby bolest ustoupila, tak něco ve mně si to nepřeje. A to je zásadní. Dokud si to nepřipustím, že za tou bolestí něco je …protože vše se psychosomatika, tak se nepohnu z místa a můžu mít operací klidně několik….bolest se vrátí. Začít v hlavě a být k sobě upřímný. To je mnohdy ta nejtěžší, ale jediná účinná cesta.

 

Možnosti využití automatické kresby:

• v psychoterapii k vykreslení psychického problému

• k odstranění psychických zábran a bloků

• k vykreslení energetických poruch čaker a aury

• k vykreslení energetických poruch ovlivňující poškození jednotlivých lidských orgánů

• k určení patogenních zón

• k vykreslení toků energie v mezilidských vztazích

• k přenesení negace zevnitř ven

• k volnějšímu kreslení, k výraznějšímu využití pravé mozkové hemisféry, uvolnění tvůrčích sil, k vyjádření emocí a pocitů ( radost, láska, strach, smutek.....)

• ke kreslení mandal a energetických a léčivých obrazů