Andělské splynutí

Andělské splynutí

Vše co existuje, je láska. Tato esence, tato vibrace je stavebním prvkem nejen zde na zemi. Je esencí našich srdcí. Je podstatou našeho života a bytí. Veškeré odpovědi najdeš pravě tam - ve tvém srdci. Mé srdce je chrámem lásky, daru harmonie, hojnosti všech cností, jako je radost, spokojenost, vděčnost, soucitu, míru a klidu. 

Tvůj Anděl ti sděluji. Miluj, buď tou láskou, buď tou esencí. Příjmi svoji sílu a vnitní krásu. Přijmi, že právě TY jseš tím tvůrcem. Tvůrcem svého života. Miluji Tě a má láska je neskonalá a věčná.

Originál, suchý pastel, 50x60

Cena: 2500,-