Archanděl Michael

Archanděl Michael

Jeho jméno znamená „Ten, kdo je Bůh“. Je vůdcem Archandělů. Dává pocit bezpečí. Je ochráncem všech nositelů světla – tedy všech životů. Ochraňuje a naplňuje všechna srdce radostí a láskou.  Svým světelným mečem nás vždy ochrání od nástrah strachu. Navádí na správnou cestu. Dodává vitalitu a energii – motivuje nás k láskyplné činnosti. Očišťuje prostor, dodává odvahu a sebevědomí.

Pomáhá nám nalézt smysl života a uvolňuje našeho ducha.

Přivolejte Michaela kdykoliv se něčeho bojíte nebo se cítíte zra­nitelní. Okamžitě se objeví, dodá vám odvahu a zajistí vaši bez­pečnost, jak fyzicky, tak emocionálně. Pocítíte jeho bojovnou pří­tomnost. Bude se vám zdát, že vás chrání láskyplný tělesný strážce. Každý, kdo by měl v úmyslu vám ublížit, si to rozmyslí.

 

Jak přivolat Archanděla Michaela – velice jednoduše:

 

„Archanděli Michaeli, přijď, prosím, ke mně. Potřebuji tvoji po­moc!"

Originál suchý pastel, 50x60

Cena: 2500,-