Vděčnost je přítomnost

29.03.2021 11:55

děkuji za tento krásný okamžik

děkuji za dar života

děkuji za plné zdraví - děkuji svým krásným orgánům a systémům v těle, za normální a zdravý chod. Děkuji svému mikrokosmu (mé existenci), za dar tvořit, každý jediný a jedinečný okamžik, a to s plným vědomím a užíváním si tohoto procesu

děkuji za slunce, které každý den vychází a prohřívá m,ě a pokud je momentálně zrovna mně skryté za mraky, znamená to, že svítí do tváře někomu jinému, který si tento zázrak - zážitek, užívá třeba jako já....  z celého srdce mu to přeji

děkuji za svoji krásnou rodinu, která je milující a je mojí součástí

děkuji za dar vnímat vše, co mě obklopuje, a to s velkou úctou, nadšením a v plném vědomí. Děkuji za lidi, zvířata, stromy, trávu, květiny, vodu, kameny, vítr, duhu, déšť, vůně..... a všechny smysly, kterými tyto krásy mohu vnímat...

děkuji za dar dechu, smíchu, radosti, ale i slz a smutku

děkuji za místo, kde se nacházím, kde žiji, a že o toto místo mohu láskyplně pečovat

děkuji za své přátele a blízké osoby, které obohacují mě samotnou a já jim to denně oplácím svojí úctou a láskou k nim

děkuji za dar mé práce, která je velmi potřebná a prospěšná okolí

děkuji za své vize, sny a přání, kterých stále přibývá, a které vnímám, jako že již existují a jsou mojí součástí

mé srdce je naplněno láskou, mírem a klidem. Je naplněno hlubokou vděčností a chápáním, toho, že vše je tu pro nás, jako ten nejkrásnější dáreček a záleží na nás, jak toto vědomí uchopíme. Děkuji.

Děkuji za bolestné zkušenosti v mém životě, protože právě ty mě zocelují a posilují. Jsem díky nim vnitřně silnější a vědomější - když si to dovolím.

Děkuji za hojnost, kterou mám ve svém srdci, a která se pak samozřejmě odráží i ve vnějším světe. Je to dar nepopsatelné plnosti, laskavosti, soucitu a vědomí klidu a hluboké moudrosti. 

Děkuji, že mohu psát o vděčnosti a zároveň si touto nádhernou energií plnit své srdce a harmonizovat svojí auru

Má vděčnost je neskonalá a já s ní mohu obejmout celý svět a jít ještě dál a svojí vděčnost poslat do celého vesmíru - makrokosmu. A tím se to uzavírá....co je uvnitř mě samotné, tudíž mikrokosmu - mohu šířit dál do makrokosmu. Kolo se uzavírá. A právě takto tvořím. Jak o sobě smýšlím, jak se k sobě chovám, se pak odráží vně. DĚKUJI.

 

 

 

—————

Zpět