Mantra bohatvsví...

18.04.2021 12:21

 

Mantra bohatství

Znám věčný zdroj všeho bohatství, který nikdy nevysychá. Jsem vždy a všude provázena Svatým duchem, a tak se umím přizpůsobit všem novým myšlenkám. Nekonečná inteligence mi stále pomáhá nacházet ty nejlepší způsoby, jak být nápomocna a udržovat si dobro a mír ve svém srdci. Jsem vedena tvořit věci, které pomáhají. Je v nich boží jiskra, radost a harmonie, a tak mé výrobky pomáhají rozdmýchávat v každém člověku krásu a božské nadání. Má práce a můj život je požehnáním. Přitahuji všechny, kteří jsou duchovně založení, plní víry a nadání. Nechť láska mír proudí v každém z nás. Jsem neodolatelný magnet, který přitahuje nekonečné bohatství. Všeho je dostatek v požehnané míře, a to pro KAŽDÉHO.  Stále jsem ve spojení s Bohem a podstatou BOHA – TSVTÍ.  Veškerý svůj úspěch připisuji pravdě o tom, že Bůh mě vede a ovlivňuje všechna má rozhodnutí. Žiji ve stálém míru uvnitř i vně. Jsem úspěšná v každé oblasti mého života. Všem přeji úspěch. Všem přeji jen to nejlepší. Má mysl je součástí univerzální božské mysli a skrze ni se mi dostává nápadů, nadání a talentu. Bůh vede mé kroky, myšlenky a vše se odráží jako projevené v této realitě. Šířím lásku a blaho na všechny a všechno s kým se setkám. Vše je božské a požehnané. Existuje pro mě jen neskonalé DOBRO a vše ostatní, neexistuje. Zaplnila jsem své srdce a mysl láskou boží. Všichni, kdo se pohybují v mém okolí, jsou v duchovním spojení s mým rozvojem, podporou a všeobecným dostatkem.  Bůh mi plní všechna mám přání. Jsem bohatá. Jsem BOHA-TÁ.

Hluboce děkuji.

Jsem milost boží....

 

—————

Zpět