Sebeléčení Světlem

14.05.2017 21:02

Co je sebeléčení světlem?

Spousta lidí se mě na to ptá. A tak se Vám pokusím popsat, jak světlo a jeho léčení vnímám právě já.

Světlo je můj způsob vnímání všeho a všech okolo sebe. Hlavně vnímání sebe sama. Je to jako, bych byla Fénix, který právě povstal z popela. Je to smysl mého života.  Je to jako, bych začala vnímat tento svět novýma očima - očima lásky. Je to jako, bych si uvědomila, že je již pro mě bezpečné vystoupit ze tmy, protože tma je strach, a je to také nedostatek lásky v sobě samé a začala pomaloučku vnímat a cítit srdcem. Začala mé srdce naplňovat tímto světlem - touto láskou. Začala rozsvěcet každou buňku touto láskyplnou a léčivou energií. Uzdravovat, každičkou část svého těla, své mysli, svého bytí....

Světlo vnímám, jako energii lásky – energii všeho......tvořivou všudypřítomnou sílu, která je vším. Já jí nazývám " světlem " , protože tato energie je pro mě uchopitelná, snadno představitelná. Spousta z nás jí nazývá a nebo vnímá jako energii lásky, Boha, vesmíru, vědomí, prány, akáši,.... je jedno, jak si jí pojmenujete - stále je to jedna a ta samá síla. Je to víra ve vás, která tvoří, každou vteřinou vašeho života. V co věřím, to také žiji. Co vysílám, to také dostávám. To si neustále uvědomuji. Vše na této planetě je energie, vibrace, vše je stvořeno touto nesmírnou hybnou a láskyplnou silou. Alespoň já to tak cítím a dává mi to smysl.

Sebeléčení "světlem" - tedy energií lásky, je vnášení světla, požehnání, soucitu, pohlazení, vděčnosti, klidu, míru a smíření, zdraví a hlavně srdečného ODPUŠTĚNÍ sobě samé a všem nejbližším. Následně vysílám tuto léčivou energie všemu a všem. V momentě, kdy jsem začala nahlížet na svět svým srdíčkem, začala jsem vnímat vše, že je mou součástí. Vnímám, že vše, co ve svém životě potkám, ať už člověka, situaci – prostě vše co, upoutá mou pozornost, se silně dotýká mě samotné. Záleží, jak na danou situaci nahlížím. Vždy tak, jak to cítí mé srdce. I to jsem si přiznala a pustila další svůj strach a pocit, že to nejsem já…, že to není energie, která je mou součástí – jen potlačená a nezpracovaná…Vždy, když si danou situaci uvědomím, pouštím do ní náruč světla a požehnání. Pustím jí – doslova jí odpustím a vnesu do ní co nejvíce míru, lásky a světla.

Když nahlížím srdcem na každého a vše okolo mě, vysílám mu přesně to, co je v mém srdíčku. Já nahlížím na každého, jako na jedinečnou bytost, která má své světlo v srdci. Na bytost, která je zde se svým životním záměrem. Na bytost, která je mým zrcadlem. Pomyslně objímám  tuto bytost, objímám celou  planetu, zvířata a rostliny….

Neustále se touto energií světla obklopuji. Už jen díky mé tvorbě. Mé kresbě, která mě neustále noří do uvědomění si sebe sama – do svého bytí.  Obklopuji se těmito cnostmi, jako je vděčnost, láska, mír, soucit a něha….toto je mou přirozeností, toto je mou životní cestou. Jen takto cítím, že rostu, že se více rozsvěcuji, že se rozšiřuji ve svém vnímání sebe a všeho.   

Cítím, že tu jsme právě pro to, abychom našly svůj květ v srdci, abychom rozkvetly a propojily se se svým květem v srdci – neustále nám totiž podává svojí pomyslnou ruku – je na čase ji uchopit, smířit se se sebou, být k sobě konečně laskavý, mírumilovný a něžný. Je na čase samu sebe pomyslně obejmout, otevřít  „ mříže vězení „ a vystoupit z nich. Vystoupit se svých okovů, které jsem si nejvíc ze všeho stejně vystavěla sama v sobě – ano díky ostatním, ale jak říkám, oni ( ti kteří mi ublížili ) jsou aktéři mé hry života!

Je na čase si uvědomit, že už tím, že jsem se narodila, právě na tuto planetu, v tuto dobu byla má volba. Je na čase si uvědomit, že vše co se mi nyní v mém životě děje, je přesně pro mě a děje se to v tu přesnou dobu…. Uvědomit si, že jsme danou situaci nemohla v danou chvíli udělat jinak! Uvědomit si, že vše je dokonalé právě teď, i když to nyní tak vůbec necítím. Je dobré poděkovat vždy za tuto zkušenost a až budu připravená, tuto zkušenost s láskou pustit,  odpustit… plynule ji nechám odejít a rozpustím ji právě ve zmiňovaném světle. Odpuštění sobě samé je ta největší část vstoupení do cesty světla a svobody – vstoupení do svého srdce!

Vstoupení domů. Protože, právě v našem srdci je domov. Srdce je oáza světla. Je to centrum léčení, uzdravení, soucitu, vděčnosti a lásky. Je to náš střed. Ze svého centra se napojujeme na Vyšší vědomí. Spojujeme se se sebou a hlavně si uvědomujeme jednotu. Uvědomujeme si, že jsme součástí všeho na této planetě. A tím, že budu láskyplně smýšlet k sobě, rozpustím ledy a plynule tak začnu láskyplně nahlížet na okolí. Na celou naší planetu. Budu ctít vyšší zákony naší Země a i to, co se nyní zde na naší planetě děje, i když to možná mohu cítit, jako velké bezpráví, bolest a strach… vše je součástí vyššího plánu planety a vesmíru. Mohu pouze a jen vnášet do každé situace opět světlo a požehnání. Modlit se za dané lidi a situace a přát si ze svého srdce, aby již vystoupili z temnoty jejich srdcí. Můžeme zažehnout v každém takovém srdci pomyslný plamen světla a léčení. Plamen soucitu a sebelásky. Poprosit Anděli o pomoc, pokud si dostatečně nevěřím. Dodávají nám potřebnou odvahu, sílu a víru. Dodávají nám tak potřebnou lásku a soucit se sebou samotným. Neustále s nimi hovořit a být si vědomi toho, že jsou neustále s námi, že jsou to pomocníci světla. Urychlovači léčení a sebelásky. Jsou našimi ochránci. Nyní mě prosí, abyste s nimi více hovořili. Více je žádali o pomoc. Nemohou nic, když nepožádáte. Bezmezně nás milují. A přejí si, abychom právě tuto bezmeznou lásky našli ve svém srdíčku – třeba právě díky nim. Oni vám cestu lásky ukáží. Jen jim to prosím dovolte. Otevřete se cestě léčení. Cestě lásky. Cestě srdce. Oni jsou ti, kteří otvírají bránu – bránu každého srdce. Pomohou vám najít zářivý a laskavý chrám ve vašem srdci. Z celého srdce děkují a mají radost, za toto poselství. Já Děkuji Vám Andělé moji milovaní!

 Toto je má cesta uzdravování. Uzdravování mě samotné. Vnášení světla do každé situace, kdy cítím, že to tak má být. Uzdravování každého jediného z Vás, když si o dané léčení požádáte. Uzdravování celé naší Matky Země.

Z celého mého zářivého a laskavého srdce děkuji a jsem vždy s láskou. Miluji Vás – Vaše Míša. Děkuji!

 

—————

Zpět