Sebeléčení světlem....

23.07.2015 00:41

Můj denní chléb, můj život....

Je to nádech a výdech..nadechuji světlo ( lásku ) a vydechuji ji. Jsem tím světlem tou láskou. Je to ta samá energie. Jsem tou božskostí, životadárnou energií a je jen na vás, zda ji v sobě objevíte a oživíte. Zda bude zářit pouze ve vašem srdci, jako malá jiskřička a nebo zda ji necháte prostoupit celou vaší bytostí. Každičkou buňkou vašeho těla. Každým vašim životním orgánem. Zda bude zářit a zároveň léčit, protože přesně takovouto sílu má. Dovolte jí, aby vědomě zářila a léčila nejen vás, ale právě VY tuto energii světla můžete rozšiřovat, posílat na vše živé i neživé a to jen ve vašich představách. Co myslíte? Vždy a za všech okolností, byla myšlenka jako ta první, ta nejrychlejší, rychlejší než světlo.To je ta energie, která tvoří a jen vy dáváte souhlas - i když mnohdy nevědomě, že se tomu tak ve vašem životě děje. Jen se ohlédněte zpět ve vašem životě, kolik vašich myšlenek byť nepatrných se splnilo a stále se zhmotňuje.....protože jen VY jste zodpovědní za VŠE co se ve vašem životě děje. Tak jak myslím, tak činím a také tak vypadám!!!!

Začněte již dnes přebírat PLNOU zodpovědnost za vaše životy a je jen na vás, jak dalece budete zářit. Zda budete mít zářivé, láskyplné, soucitné a vděčné myšlenky a nebo naopak. Zda budu jen ve strachu, závisti a zlobě konat druhým nedobře, ale hlavně opět SOBĚ. Těmito myšlenkami, touto "negativní energií " škodím sobě a svému okolí. Zlo nepřinese nic jiného než opět tu samou energii. A proto JÁ za sebe se přikláním k té živoucí, blahodárné, láskyplné a léčivé síle a tou je SVĚTLO nebo chcete- li LÁSKA a nebo BŮH...vše je jedno a my jsme vším. Jak dýchám, mluvím, myslím, tak se děje a tak také vypadám! Vím, opakuji se, ale opakování " matka moudrosti " a když jsme u té matky. Pošlete jí tento paprsek světla z vašeho srdíčka do jejího. A je jedno zda myslím vaší maminku a nebo Matku Zemi.

Světlo je můj život a já jsem tím světlem. Vymýšlím různé světelné terapie, meditace a kurzy, kde společně můžeme zažívat, objevovat a otevírat - nejdříve v našich srdíčkách, tuto láskyplnou sílu a poté ji rozšiřovat do celého vesmíru.


S hlubokým vděkem, že čtete mé myšlenky vaše Michaela Lianna


—————

Zpět